• முகப்பு
  • .
  • .
  • .
  • .

வியாழன், 20 மே, 2010

முகநக நட்பாம்...___________________________________________________________________

வீட்டில் பணத்தைத் திருடியதால்
தன்னோடு யாரும்
முகம் கொடுத்துப் பேசுவதில்லை
என்பதை தலைகுனிந்து,
கண்கள் குளமாக
அவனிடம் சொல்லிகொண்டிருந்தான் ...
இவன் ,

இடக்கை
அவனை அறியாமல்
வனைத் தேற்றியது...
வலக்கை
வன் அறியாமல்
சட்டைப்பை பணத்தை
தொட்டுப் பார்த்தது ..

___________________________________________________________________